niedziela, 5 lipca 2020
Odwiedź nas na Facebooku

WYŚCIGI ROWEROWE

2015-04-26 18:42:45

                                                         

REGULAMIN

WYŚCIGU ROWEROWEGO 
DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY

I Cel
• Promocja Sołectwa Kąpino i Gminy Wejherowo, 
• Promocja zdrowego trybu życia,  profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
• Popularyzacja jazdy na rowerze jako najprostszej formy ruchu.

 

 

II Organizator

• Stowarzyszenie ECO-KĄPINO

Kontakt:

Jacek Okoński  - Stowarzyszenie ECO-KĄPINO
tel. 793720607, mail: ecokapino@o2.pl
Oficjalna strona biegu: www.kapino.net

III Termin i miejsce zawodów

• 16.05.2015r. (sobota), od godz. 9.00

• Biuro zawodów i start: parking przy Leśniczówce Kępino jadąc  od Wejherowa skręt
  w prawo z drogi wojewódzkiej   218 w kierunku Krokowej  w odległości  2,3 km 
  od mostku na rzece Reda.

 

IV Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia w dniu zawodów lub drogą internetową na adres ecokapino@o2.pl
tj. 16.05.2015r. od godz. 9.00

V Sprawy finansowe

Uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży jest bezpłatne. Dojazd we własnym zakresie.

VI Kategorie wyścigu, harmonogram i plan wyścigu

09:00 - zapisy do wyścigu

11:00 - otwarcie, przywitanie uczestników,  przedstawienie programu i harmonogramu
             wyścigu.

Grupa wiekowa 7-9 la
11:00 - wyścig dziewcząt i chłopców na dystansie  2000

Grupa wiekowa 10-13 lat 
11:30 – wyścig dziewcząt i chłopców na dystansie  4000 m

Trasa przebiegać będzie ścieżkami leśnymi i drogami polnymi  wokół pętli, która zostanie oznakowana i zabezpieczona w dniu zawodów.

VII Nagrody

Za miejsca I-III okolicznościowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się na scenie głównej 
po zakończonych wszystkich konkurencji organizowanych w dniu zawodów.

VIII Uczestnictwo

 

  • Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w wyścigu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
    dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym,
  • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany 
    jest do jego przestrzegania,
  • Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wyścigu.

UWAGA ZAWODNICY  -    WYŚCIG W  KASKACH ROWEROWYCH !!!  OBOWIĄZKOWO !!!


IX Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do wyścigu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy,

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy 
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach,

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko,

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego 
od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku 
nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora,

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu,

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami),

10.Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem 
w  internecie,

11.Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie,

12.W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany,

13.Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

 TRASY WYŚCIGÓW  dostępne po kliknięciu w link

lokalizacja trasy (kliknij)

DODATKOWE INFORMACJE 

PODCZAS ZAWODÓW CZEKA NAS WIELE ATRAKCJI :

szczegóły na stronach

http://wejherower.org

I WIELE WIELE INNYCH ......    ZAPRASZAMY!!!!

PONIŻEJ DEKLARACJA UDZIAŁU W WYŚCIGACH   -   DO POBRANIA

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAWODACH (kliknij)

© !Kapino.net 2020

kod: Piotr Grabuszyński

Akceptuję

Używamy plików COOKIE! Korzystając z kapino.net wyrażasz zgodę na używanie 'ciasteczek' na Twoim urządzeniu zgodnie, z obecnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji w zakładce polityka cookies